Tim Selders

Futurist
HomeBiografieLezingenFoto's en video'sBlogContact
Home
Toekomstscenario’s in de landbouw

Toekomstscenario’s in de landbouw

Futurist Tim Selders is te boeken voor een lezing over ‘Toekomstscenario’s in de landbouw’. Hierin toont hij aan hoe landbouworganisaties kunnen omgaan met de grillige toekomst door zich er niet tegen te verzetten maar door veranderingen te omarmen. Dit blijkt hard nodig in een tijd waarin de landbouw onder druk staat en alsmaar meer fragiele landbouwbedrijven verdwijnen.

Een vrije geest en verbeeldingskracht zijn meer dan ooit vereist om effectief in te spelen op de complexe landbouwuitdagingen van deze tijd. Denk hierbij onder meer aan vraagstukken als:

  • “Hoe kan het dat mensen niet aan gekweekt vlees en gedroogde meelwormen willen, terwijl het zo duurzaam en gezond voor ons allemaal is?”
  • “Hoe kan het dat boeren nauwelijks nog contact hebben met consumenten, terwijl daar enorme kansen liggen voor waardecreatie?”
  • “Hoe kan het dat mensen nog steeds plofkip kopen, terwijl ze denken te weten wat er in die stallen gebeurt?”

Van toekomstscenario naar innovatiemaatregel

Veel van de bovengenoemde uitdagingen hebben te maken met een gebrek aan begrip voor wat mensen beweegt, met vele conflicterende belangen, maar ook met het bestaan van verschillende waarheden naast elkaar. En ze veranderen ook nog eens continu. Met alleen een analytische en efficiëntiegerichte benadering zijn dit soort problemen tegenwoordig niet langer oplosbaar.

Gevraagd wordt om bijzondere vaardigheden zoals omdenken, inleven, verbeelden en experimenteren. Hier horen allerlei bekende of minder bekende innovatieprocessen en -tools bij, zoals Business Model Canvas, Agile en Lean Development, Design Thinking, Holacracy, etc.
Deze vaardigheden helpen een landbouworganisatie om reële toekomstscenario’s te ontwikkelen en naar aanleiding hiervan de meest effectieve innovatiemaatregelen te nemen.

Spreker inhuren voor lezing over landbouw

Tijdens zijn maatwerk lezing over ‘Toekomstscenario’s in de landbouw’ reikt Tim opdrachtgevers die hem inhuren als spreker meerdere van de genoemde vaardigheden en bijbehorende tools aan. Maar volgens de futurist is de belangrijkste voorwaarde om zelf te kunnen toekomstdenken een vrije geest met verbeeldingskracht.

En laat dat laatste nu net zijn waar zijn eigen specialisme ligt. Met meer dan twintig jaar ervaring als innovatiespecialist heeft Tim tal van grote organisaties geholpen zelf complexe innovatievraagstukken op te lossen. Hij is door de wol geverfd in de praktijk en weet – in tegenstelling tot andere sprekers – exact hoe je innovatiemaatregelen binnen een organisatie succesvol moet implementeren.

Oplossingen voor uitdagingen in de landbouw

De aangereikte technieken van Tim helpen in de landbouw onder meer om uitdagingen in kaart te brengen, betrokken gebruikers te begrijpen, stapsgewijs te optimaliseren, de verschillende betrokken partijen te laten participeren en mogelijke oplossingen te visualiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Echt in de huid kruipen van de mens achter de consument en/of de boer (= inleven). Niet om te vragen wat hij nu wil, maar om te weten wat hij niet zegt dat hij zou gaan willen. Zeker in sectoren als de landbouw en veeteelt, waar veel wederzijds onbegrip bestaat, kan empathie tot nieuwe inzichten en zelfs tot ontdekking van latente behoeften leiden.
  • Het probleem herdefiniëren (= omdenken), zodat er wellicht hele andere oplossingen mogelijk zijn. Het herdefiniëren van de uitdaging ‘biologische producten zijn duur’ naar ‘de extra waarde van biologische producten is onbekend en onzichtbaar’ kan leiden tot hele andere – effectievere of simpelere – oplossingsruimtes.
  • Sneller iets proberen op kleine schaal, in een vroeg stadium, om daarna weer, in kleine stapjes, te verbeteren (= experimenteren). Is het mogelijk om in plaats van complexe en langzame wetgeving, kleine zelfregulerende experimenten te doen waarvan het acceptabel is als die niet meteen lukken, maar waarvan geleerd kan worden?
  • Mogelijke meerdere toekomsten creëren om met elkaar te bediscussiëren en voorbereidingen te treffen (= verbeelden). Levensecht laten zien hoe boeren en consumenten met elkaar zouden kunnen omgaan in de toekomst, en dan nog het liefst in meerdere variaties, kan helpen bij acceptatie maar ook bij het voorbereiden op die toekomst.

Futurist Tim Selders inhuren voor een seminar

De combinatie van specificiteit en implementatiekennis maakt deze lezing over ‘Toekomstscenario’s in de landbouw’ een aanrader voor elke landbouworganisatie die beseft dat het hedendaagse veranderingen moet omarmen.

De veelgevraagde spreker legt op laagdrempelige wijze uit hoe je bedrijf zijn toekomst zelf kan beïnvloeden en inrichten. Opdrachtgevers omschrijven de lezing als een prikkelende en inspirerende impuls aan hun seminar of congres. Tim overlegt graag vooraf over de wensen en stemt de lezing altijd af op de specifieke behoeften van de organisatie.

Lezing over De toekomst van de landbouw boeken

Meer weten over de voorwaarden voor een maatwerk lezing over ‘Toekomstscenario’s in de landbouw’? Neem contact op voor meer informatie of om futurist Tim Selders direct te boeken als spreker.

Lezingen

Toekomstscenario’s in de overheid
Toekomstscenario’s in de landbouw
Lezingen overzicht

Tim Selders als spreker boeken?

Neem vrijblijvend contact op voor beschikbaarheid en prijzen

Neem contact op
© 2022 - Tim Selders en sprekersbureau Quality Bookings