Tim Selders

Futurist
HomeBiografieLezingenFoto's en video'sBlogContact
Home
Toekomstscenario’s in het onderwijs

Toekomstscenario’s in het onderwijs

Futurist Tim Selders is te boeken voor een lezing over ‘Toekomstscenario’s in het onderwijs’. Hierin legt hij uit hoe het fenomeen anti-fragiliteit onderwijsorganisaties kan helpen om beter in te spelen op verandering of er zelfs beter van te worden. Verandering omarmen is namelijk meer dan ooit nodig in een sector die hecht aan het vertrouwde en hierdoor veel onderwijskansen laat liggen.

Met een gedachtenprikkelend betoog inspireert de futurist zijn publiek om met een vrije geest te kijken naar onder meer de volgende complexe uitdagingen:

  • “Hoe kan het dat er zoveel weerstand is tegen onderwijsvernieuwing, terwijl de wereld om ons heen zo snel verandert?”
  • “Hoe kan het dat onderwijsmaatregelen die bedoeld zijn voor kansarmen, vaak in het voordeel uitvallen van kansrijken?”
  • “Hoe is het toch mogelijk dat kinderen in het Nederlandse onderwijssysteem vooral afgerekend worden op wat ze niet kunnen en nog steeds niet worden bevestigd in wat ze wel kunnen?”

Van toekomstdenken naar onderwijsvernieuwing

Vele van de genoemde uitdagingen zijn het gevolg van een gebrek aan begrip voor wat docenten en leerlingen beweegt, van uiteenlopende belangen en van tegenstrijdige en continu veranderende waarheden. Een traditionele analytische benadering is niet langer toereikend voor het oplossen van dit multifactoriële probleem.

Hiervoor nodig zijn speciale vaardigheden zoals omdenken, inleven, verbeelden en experimenteren. Onlosmakelijk hiermee verbonden zijn verscheidene innovatieprocessen en -tools, waaronder Business Model Canvas, Agile en Lean Development, Design Thinking, Holacracy, etc.
Deze vaardigheden helpen een onderwijsorganisatie om verschillende toekomstscenario’s te onderscheiden en hierop in te spelen met effectieve innovatiemaatregelen.

Spreker inhuren voor lezing over het onderwijs

Tijdens zijn maatwerk lezing over ‘Toekomstscenario’s in het onderwijs’ legt Tim organisaties die hem inhuren als spreker meerdere van de opgesomde vaardigheden en tools voor. Maar ook toont de futurist op boeiende wijze aan hoe een vrije geest met verbeeldingskracht de eerste voorwaarde is om deze tools en vaardigheden effectief te kunnen benutten.

Met decennialange ervaring als innovatiespecialist weet Tim als geen ander hoe doeltreffend toekomstdenken kan zijn binnen een organisatie. Hij heeft geholpen om tal van grote bedrijven toekomstbestendig te maken en kent vanuit deze achtergrond ook de praktijk van het oplossen van innovatievraagstukken – in tegenstelling tot vele andere futuristen – als geen ander.

Oplossingen voor uitdagingen in het onderwijs

De door Tim voorgelegde methoden helpen in het onderwijs onder andere om uitdagingen af te bakenen, betrokken gebruikers beter te begrijpen, constant verbeteringen aan te brengen, uiteenlopende betrokken partijen te laten deelnemen en mogelijke oplossingen zichtbaar te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Echt in de huid kruipen van de mens achter de leerling en leraar (= inleven). Niet om te vragen wat hij nu wil, maar om te weten wat hij niet zegt dat hij zou gaan willen. Zeker in het onderwijs, waar zowel bij pubers als onderwijzend personeel veel meningen, eigenwijsheid en dogma’s de boventoon voeren, kan empathie tot hele nieuwe inzichten leiden en zelfs tot ontdekking van latente behoeften.
  • Het probleem herdefiniëren (= omdenken), zodat er wellicht hele andere oplossingen mogelijk zijn. Het herdefiniëren van de uitdaging ‘het vak van leraar heeft een imagoprobleem’ naar ‘media-aandacht en sociale media vertekenen het beeld van leraren in de klas’ kan leiden tot compleet andere – effectievere of simpelere – oplossingsruimtes.
  • Sneller iets proberen op kleine schaal, in een vroeg stadium, om daarna weer, in kleine stapjes, te verbeteren (= experimenteren). Is het mogelijk om in plaats van grootse onderwijsvernieuwingen middels wetgeving, kleine zelfregulerende experimenten te doen waarvan het acceptabel is als die niet meteen lukken, maar waarvan geleerd kan worden?
  • Mogelijke meerdere toekomsten creëren om met elkaar te bediscussiëren en voorbereidingen te treffen (= verbeelden). Levensecht laten zien hoe in de toekomst leerlingen zouden kunnen leren en welke rol leraren zouden kunnen spelen, en dan nog het liefst in meerdere variaties, kan helpen bij acceptatie maar ook bij het voorbereiden op die toekomst.

Futurist Tim Selders boeken voor een congres

De unieke mix van specificiteit en implementatiekennis maakt deze lezing over ‘Toekomstscenario’s in het onderwijs’ de moeite waard voor elke onderwijsorganisatie die effectiever in wil spelen op hedendaagse veranderingen.

De veelgevraagde spreker demonstreert op toegankelijke wijze hoe je met je organisatie grip kan krijgen op de toekomst. Opdrachtgevers zijn enthousiast over de lezing en beschrijven deze als een inspirerende en waardevolle toevoeging aan hun congres of seminar. Graag bespreekt Tim vooraf de wensen en ontwikkelt hij op basis hiervan een maatwerk presentatie voor de organisatie.

Lezing over Toekomstscenario’s in het onderwijs boeken

Meer weten over de mogelijkheden voor een gedachtenprikkelende lezing over ‘Toekomstscenario’s in het onderwijs’? Neem vrijblijvend contact op voor aanvullende informatie of om futurist Tim Selders te boeken als spreker.

Lezingen

Toekomstscenario’s in de overheid
Toekomstscenario’s in het onderwijs
Lezingen overzicht

Tim Selders boeken als spreker?

Neem vrijblijvend contact op voor beschikbaarheid en prijzen

Neem contact op
© 2023 - Tim Selders en sprekersbureau Quality Bookings