Michel Vos

Futurist
HomeBiografieLezingenFoto's en video'sBlogContact
Home
The Future is now, old man

The Future is now, old man

Als een vooraanstaande, maar oudere wetenschapper zegt dat iets mogelijk is, heeft hij vrijwel zeker gelijk. Wanneer hij zegt dat iets onmogelijk is, heeft hij waarschijnlijk ongelijk. ~ Tweede wet van Clarke

Het regent weer trends in 2024 posts en hoewel ik ze vermakelijk vind, missen ze voor mij altijd het lange termijn perspectief. 

Bovendien ligt de focus volledig op AI. Begrijp me niet verkeerd: generatieve AI is fantastisch, maar er zijn andere gebieden waar ook fenomenale vooruitgang wordt geboekt. 

Wat AI vooral heeft gedaan in 2023 is mijn oude Singularity hoop weer nieuw leven inblazen, zij het met een paar nuances. 

Voor de mensen die The Singularity niet kennen:

The Singularity is een concept waarbij technologische ontwikkelingen zo snel en ingrijpend zullen zijn, dat het een fundamentele verandering in onze samenleving en misschien zelfs mens-zijn teweeg zal brengen. 

Singulariteit verwijst naar een natuurkundig concept: een punt waar normale regels en begrippen, zoals in een zwart gat, ophouden te bestaan. 

Het idee is dat op een bepaald punt in de toekomst, technologische ontwikkeling in een stroomversnelling komt en bijna exponentieel wordt. 

Belangrijkste drijver is het hefboom-effect dat uitgaat van sommige sleuteltechnologieën zoals AI. 

Het concept is ooit bedacht door John von Neumann, een Hongaars-Amerikaanse wiskundige en wetenschapper die zelfreplicatie- en verbeteringen uit moeder Natuur projecteerde op de technologische wereld. 

Het idee is dat als je technologie kan maken die zichzelf zou kunnen repliceren en verbeteren zonder menselijke tussenkomst, de versnelling van ontwikkeling van deze technologie exponentieel zal zijn.  

Vernor Vinge maakte het concept populair met zijn essay: “The Coming Technological Singularity” uit 1993. 

Vervolgens is het concept opgepikt door o.a. Raymond Kurzweil, die er voor het eerst in schreef in zijn werk “The Age of Spiritual Machines” in 1999 en het concept introduceerde bij een breder publiek. 

Kurzweil was mijn eerste kennismaking met The Singularity.

Fascinerende shit voor een 20-jarige Michel, die op dat moment fanatiek Trekkie (Star Trek Fan) is. 

Kurzweil schetste een mogelijke toekomst voor de mensheid, waarbij we net als in Star Trek in een utopie konden leven. 

Zijn belangrijkste stokpaardjes waren: 

> Gezondheid en Levensduur: biologische onsterfelijkheid zou in theorie mogelijk zijn met biotechnologie en nanotechnologie.  

> Uitbreiding van Menselijke Intelligentie: het menselijke cognitieve vermogen is te vergroten door directe integratie van computers in het menselijk brein 

> Economische Overvloed: een tijdperk van Universal Basic Income, mogelijk gemaakt door  de productiekosten drastisch te verminderen mede dankzij geavanceerde technologieën zoals 3D-printen en robotica.

> Oplossing voor Grote Wereldproblemen: door toename van (kunstmatige) intelligentie en efficiëntie zouden we in staat moeten zijn om enkele van de grootste problemen van de mensheid aan te pakken, zoals klimaatverandering, energietekorten, en voedselschaarste.

Naarmate ik ouder werd vervaagde mijn geloof in deze mogelijk toekomst enigszins omdat er bar weinig voortgang geboekt leek te worden op belangrijkste technologische gebieden die Kurzweil aan had gewezen als doorslaggevend voor een Singularity.

Hoewel ik nog elke Eindbazen podcast over technologie mijn gasten voor de voeten liep omdat ik overloop van enthousiasme over tech en hun mogelijke impact op de mensheid.

Deze gebieden zijn:  A.I., Nanotech, Biotechnologie, Quantum Computing, Robotica, Virtual Reality, Brain Computer Interfaces, Energie en Ruimtevaart. 

But boy was I wrong. 

Toen vorig jaar ChatGPT het podium op kwam gedenderd, gloorde er plots weer hoop. 

A.I. is een van de cruciale technologieën om tot de Singularity te komen omdat het voortgang op de andere onderzoeksgebieden ontzettend versnelt. 

En hoewel de ontwikkelingen in die sector tot vorig jaar gestaag tot traag leken te gaan als je geen ingewijde was, bleek er wel degelijk van alles te gebeuren.  

Daarom leek het mij tof om ook weer eens in te checken bij de andere klassieke Kurzweiliaanse Singulariteitstechnologieën om te kijken wat de vorderingen daar zijn.

En deze in het kader van mijn eigen leercurve, deze met jullie te delen!

Artificial Intelligence

“AI zal ons niet overstijgen, het zal ons samenvoegen.”  ~ Raymond Kurzweil

Kurzweil voorspelde dat AI menselijke intelligentie zou bereiken en zelfs zou overtreffen, wat zou leiden tot een exponentiële toename in technologische groei. 

In 2023 zijn er natuurlijk een serie fantastische doorbraken geweest op het gebied van Generatieve A.I. 

ChatGPT, Bard, Gemini, DALLE-E, Midjourney, Runway, Kapwing en een shitload aan andere generatieve AI modellen werden beschikbaar gesteld aan het grote publiek. 

Vooral het hefboom-effect dat uitgaat van deze technologie hebben we in het afgelopen jaar met eigen ogen kunnen aanschouwen. 

De gemiddelde informatiewerker heeft zojuist een upgrade gehad van zijn schroevendraaier naar een schroefboormachine. 

Het probleem is alleen dat het merendeel het nog niet weet. Het gros van de professionals waar ik voor spreek, gebruikt ChatGPT als een veredelde zoekmachine. 

Ook is de discussie over de impact van deze technologie op economie en maatschappij gestart en merken we de eerste verschuivingen. 

En natuurlijk is er veel gesproken over Artificial General Intelligence. Dit is een punt waarop systemen als ChatGPT de intelligentie en het probleemoplossend vermogen van een mens ver overstijgen. 

In science-fiction is A.G.I. nooit zonder risico’s voor de mensheid. En ook een aantal experts waarschuwde voor de existentiële bedreiging van AI. 

Zelf is mijn favoriete scenario de losgeslagen paperclip machine.

In mijn podcast met Stefan Leijen – Hoogleraar AI, bespreken we hoe realistisch iets als Artificial General Intelligence is. 

Het ontnuchterende antwoord was: het is niet onmogelijk, maar Chat-GPT heeft nog niet het niveau van menselijke intelligentie bereikt. Het lijkt bewust, maar is het niet. A.G.I. duurt nog op zijn minst 10 jaar. 

Hoewel mannen als David Shapiro daar beduidend anders over denken

Desondanks is het een ontzettend krachtige tool die veel versnelling zal veroorzaken in een boel sectoren

Ik denk dat we volgend jaar vooral architecturale optimalisaties en variaties op het gebied van Large language models mogen verwachten, meer en snellere text-to-video generators en veel speculatie over A.G.I. 

Ethische vraagstukken, sociaal-culturele consequenties en bestuur van AI worden ook kritieke onderwerpen zoals het tegengeluid uit de hoek van o.a. Siri Beerends en Ilyaz Nasrullah duidelijk illustreren.

Quantum Computing

Kurzweil stelt dat quantum computing de informatica zou revolutioneren door de rekenkracht exponentieel te verhogen. 

Compute is een van de nieuwe buzzwoorden van het afgelopen jaar. 

A.I. systemen gebruiken ontzettend veel rekenkracht. 

Quantum computers kunnen hier mogelijk een oplossing voor bieden.

Organisaties als IBM, Google, and Rigetti vorderen gestaag in de ontwikkeling van deze systemen en ook grootmacht China zit niet stil. 

De Chinese supercomputer Jiuzhang 3.0 is hier een goed voorbeeld van. 

Deze machine beschikt over tot voor kort onmogelijk geachte rekenkracht. 

Stel je voor dat je een extreem ingewikkeld wachtwoord moet kraken, iets dat zelfs de snelste supercomputer ter wereld (zoals de Frontier in de VS) meer dan 20 miljard jaar zou kosten om op te lossen. 

Dit is een tijdsduur die ver voorbij de leeftijd van het universum gaat. 

De Jiuzhang 3.0 quantumcomputer kan echter een vergelijkbaar ingewikkeld probleem oplossen in slechts een miljoenste van een seconde​​​​. Ik ben geen specialist, maar volgens mij is dat heul snel. 

De toepasbaarheid buiten het lab is nog gering, maar een van de eerste toepassingen zal vermoedelijk security zijn. 

Ook zal deze technologie Compute as a Service zoals Microsoft Azure vermoedelijk veel goedkoper en schaalbaarder gaan maken. 

Als je ooit een open source LLM of Stable Diffusion op je lokale laptopje hebt geprobeerd te draaien, dan snap je dat je meer rekenkracht nodig gaat hebben als jouw machine kan leveren.

En je hoeft ook geen expert te zijn om in te schatten dat als je de huidige AI systemen op zou schalen met deze rekenkracht erachter we in eens niet meer in het pierenbadje aan het poedelen zijn. LLMs als GPT 4.0 schalen in vermogen naarmate de compute toeneemt. 

Het was vooral deze realisatie die me mijn Singularity droom weer aanwakkerde.

Biotechnologie

Deze peiler binnen Kurzweil zijn lijst benodigde technologische ontwikkelingen omvat genetische manipulatie, het verlengen van de menselijke levensduur en het verbeteren van menselijke capaciteiten. 

In Eindbazen podcast #143 spreek ik met Dr Hans Clevers, hoogleraar Moleculaire Genetica over CRISPR en biotechnologie. 

CRISPR, wat staat voor “Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats”, is een soort van zeer geavanceerde biologische “schaar”. 

In eenvoudige termen is het een tool die wetenschappers gebruiken om het DNA van een organisme zeer nauwkeurig te bewerken om ziekten te genezen, maar het kan ook gebruikt worden om de kleur van iemand zijn ogen te veranderen

In de UK werd Casgevy goedgekeurd, ‘s werelds eerste CRISPR-therapie om o.a. sickle cell en beta-thalassemia te behandelen. 

Ook fantastisch is de ontwikkeling van een behandeling voor Alzheimers inclusief een potentiële vorm van vaccinatie tegen de ziekte.

Ook zijn er veel ontwikkelingen gaande in de anti-verouderingshoek. 

Onderzoekers van de Harvard Medical School en MIT hebben een chemische methode ontdekt om cellulaire veroudering om te keren

Deze doorbraak bouwt voort op eerder werk met gentherapie en biedt een potentieel toegankelijk en kosteneffectievere manier om het lichaam te verjongen en leeftijdsgebonden ziektes te behandelen.

Sam Altman, de CEO van OpenAI, heeft een aanzienlijke investering gedaan van $180 miljoen in een biotechstartup genaamd Retro Biosciences. 

Retro Biosciences, opgericht in april, is gespecialiseerd in het ontwikkelen van geavanceerde technieken om verschillende leeftijdsgerelateerde aandoeningen te bestrijden.

Nanotechnologie

“Nanotechnologie zal altijd klein blijven”

~Paul Goolkate

Kurzweil ziet voor het gebruik van nanobots een belangrijke rol weggelegd voor medische doeleinden en het maken van samengestelde materialen met bijzondere eigenschappen, zoals supergeleiding..

“Nanotechnologie zal altijd klein blijven”, grapte Paul Goolkate, lector mechatronics ooit tijdens een interne podcast over de HBO-IT opleiding die we gezamenlijk aan vormgeven waren voor Saxion Hogescholen

Een van de belangrijkste doorbraken uit het afgelopen jaar was het leren hoe “intelligente” nanorobots kunnen worden gemaakt die zichzelf reproduceren. Hun eerste toepassing is het opzoeken en vernietigen van kankercellen. 

Ook werden nieuwe doorbraken gerealiseerd op het gebied van nanomotors. Zo zijn DNA Origami Nanotubes een nieuwe manier waarop nanomachines zichzelf kunnen voortbewegen.

Al vanaf het eerste moment dat ik over Nanotech leerde, heeft men het over grafeen. 

Grafeen is een nanomateriaal van een enkele laag koolstofatomen die in een tweedimensionaal honingraatpatroon zijn gerangschikt. 

Elk van deze lagen is slechts één atoom dik, wat betekent dat grafeen letterlijk op de schaal van nanometers (een miljardste van een meter) wordt gemeten.

Door zijn nanostructuur vertoont grafeen uitzonderlijke eigenschappen zoals hoge elektrische geleidbaarheid, mechanische sterkte, flexibiliteit, en transparantie. 

Deze eigenschappen maken het een ideaal materiaal voor een breed scala aan toepassingen binnen nanotechnologie, maar ook voor megastructuren.

Als je ooit een Ruimtelift zou willen bouwen, dan kun je dat enkel met samengestelde materialen als grafeen doen, omdat staal en titanium simpelweg niet sterk genoeg zijn.

De grootste impact zal vermoedelijk komen uit de ontwikkeling van de eerste functionele halfgeleiders gemaakt van grafeen.  

Halfgeleiders zijn een randvoorwaarde  voor de ontwikkeling van kleinere, snellere en efficiëntere elektronische producten.

Robotica

“Intriguing” 

Lt Commander Data

Als sinds science-fiction bestaat fantaseert de mensheid over het maken van robots en androïden. Het is bijna een van de hoekstenen van onze kijk op de toekomst.

Kurzweil ziet het als een randvoorwaarde om bijvoorbeeld productieprocessen te optimaliseren en versnellen om tot economische overvloed te komen. 

In 2023 zijn ook op dit gebied fascinerende dingen gebeurd. Zo zijn er de eerste experimenten gestart waarbij AI-systemen als ChatGPT worden geïntegreerd in bijvoorbeeld de robotsystemen van Boston Dynamics en Engineered Arts met soms hilarische gevolgen

Ook Google heeft begin 2024 zijn nieuwste robot geshowcased en die kan koffie zetten, de afwas doen en kleren opvouwen, dus ook daar zien we een toename van capaciteiten en directe toepasbaarheid voor bedrijven en consumenten. 

Dit systeem beschikt over machine learning en is in staat om elke taak te leren. 

Omdat deze robots steeds fijnere motoriek, verbeterde mobiliteit en verminderde omvang krijgen, kunnen deze in allerlei sectoren waar nu personeelstekorten zijn, de workload verlichten.

En hoewel deze systemen niet zelfbewust zijn, is het wel weer een paar stapjes richting LT Commander Data uit Star Trek. 

Robotica zal zijn intrede doen in zowel het bedrijfsleven als thuis. 

Zo worden robots in de medische sector in toenemende mate ingezet om chirurgen te ondersteunen.

Ook kunnen dit soort systemen een onverwachte rol spelen in het herstellen van ecosystemen en biodiversiteit. 

Zo worden autonome drones ingezet voor herbebossing en bestuiving

De impact op werkgelegenheid is natuurlijk een onderwerp van mogelijke zorg en voortdurende discussie. 

Ook op sociaal vlak kunnen Robots potentieel de wereld ook revolutioneren. 

Zo is ElliQ een robot gericht op oudere volwassenen en is ontworpen als een technologisch geavanceerde sociale metgezel om eenzaamheid en isolatie te verlichten. 

ElliQ, die gesprekken kan initiëren en verschillende activiteiten kan voorstellen zoals fysieke oefeningen, spelletjes en ontspanningsoefeningen, wordt vooral gebruikt door oudere volwassenen om sociale interactie en gezelschap te bieden. 

En ik zou geen aanhanger van evolutionaire psychologie zijn als ik de huidige ontwikkelingen in de sex-industrie en robotica niet zou benoemen. 

Wij mensen zijn apen met smartphones. 

En onze primaire overlevingsmechanismen staan vaker aan het roer als ons bewustzijn. 

Daarnaast zijn de primaire biologische instructies: overleven en voortplanten zijn erg STERK. 

Dit is waarom porno zo’n groot deel van het internet inneemt. 

Het probleem is momenteel nog dat de meeste pogingen om tot realistische robots te komen  niet slagen voor de Turing Test en de “uncanny valley” nog niet uitkomen. 

Maar als je ooit een Real Doll hebt gezien kun jij ook prima bedenken waar dit heengaat. 😉 

En er zijn natuurlijk legio films gemaakt die waarschuwen voor al te slimme en emotionele robots. 

I Robot, Ex Machina en Terminator waren waarschuwingen, geen handleidingen.

Virtual Reality

Ongetwijfeld een van de technologieën waar iedere Star Trek Nerd het meest over fantaseert is het Holodeck

Deels om voornoemde redenen, maar ook omdat het je in staat stelt alles te ervaren wat je wil. 

Het Holodeck is een speciale ruimte waarin de crew  verschillende virtuele realiteiten kunnen ervaren. 

Soms als vermaak en ontspanning, soms voor educatieve doeleinden en soms wetenschappelijke simulaties uit te voeren. 

Stel je een geavanceerde versie van virtual reality voor, waar je niet alleen dingen ziet en hoort, maar ook kunt aanraken en voelen.

De aantrekkingskracht van VR ligt in het vermogen om volledig meeslepende, realistische omgevingen en ervaringen te creëren. 

En hoewel we nog lang niet op het niveau zijn van de levensechte, tastbare simulaties die dat een Holodeck zou kunnen produceren heeft de ontwikkeling op het gebied van VR in de echte wereld niet stilgezeten.

Ik heb zelf twee VR systemen (HTC Vive en Occulus Quest 2) als gamer gekocht en kan beamen dat toepassingen op het gebied van gamen en bijvoorbeeld educatie echt fenomenaal zijn. 

De Motion Sickness kan echter wel een bitch zijn. In sommige gevallen vinden je hersenen de prikkels te intens of moeilijk te verwerken. In zulke gevallen kun je goed misselijk worden.

Er is een specifieke Ski game in VR die ik mijn ergste vijanden nog niet zou aandoen. 

Naast games opent VR in toenemende mate de deur voor makkelijk samenwerken aan complexe projecten. 

Deze demo van nVidia heet overigens letterlijk HOLODECK

NASA gebruikt dit soort technologie om het ontwerpen van hun nieuwste systemen makkelijker te maken.

Hersen-computerinterfaces (BCI)

Kurzweil voorspelde de ontwikkeling van directe verbindingen tussen hersenen en computer, waardoor menselijke cognitie en geheugen wordt verbeterd ondersteund door technologie.

Ook is het een belangrijke randvoorwaarde voor een van Kurzweil’s meest flamboyante voorspellingen: de technologie om het menselijk bewustzijn te kunnen uploaden naar computers, volledig bevrijd van haar biologische beperkingen zoals bijvoorbeeld een levensspanne. 

Een van de meest prominente projecten op dit gebied is Neuralink. 

Neuralink, opgericht door Elon Musk, heeft goedkeuring gekregen van de FDA om menselijke proeven te beginnen met zijn prototype van een hersen-computer-interface, bekend als de Link. 

De eerste toepassingen zijn van klinische aard, zoals het helpen van mensen met ernstige fysieke beperkingen, maar de eerste ontwikkelingen zijn gaande om het ook voor consumenten toepassingen, zoals welzijns- en productiviteitsverbetering​​ aan te bieden.

Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van technologieën die het mogelijk maken om neurologische aandoeningen te behandelen en de kwaliteit van leven van mensen met deze ziekten te verbeteren​​.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld het wegnemen van het kenmerkende trillen bij Parkinson’s.

En uiteraard zijn er legio andere toepassingen denkbaar, zoals altijd toegang tot Google in je mind, of het kunnen opslaan, delen en terugkijken van herinneringen.

Daar is overigens niet eens een chip in je hersenen voor nodig

Nog verder in de toekomst zou het fijne motoriek, kracht en intelligentie kunnen verbeteren. 

Dit vind ik persoonlijk een van de interessantste, maar ook meest ingrijpende technologieën. 

Op het moment dat de eerste mensen zich laten verbeteren met echte BCI upgrades heb je feitelijk een nieuw soort mens rondlopen. 

En hoewel jij misschien niet direct een chip in je hoofd zou laten zetten, zijn er legio mensen die dat wel zouden doen.

Deze stroming heet Transhumanisme.

Zodra jezelf als mens upgraden middels technologie mainstream wordt, en het is even toegankelijk als je ogen laten laseren of een haarfollikel transplantatie in Turkije, zal er iets veranderen in de maatschappij.

Ga maar na: iemand zonder een smartphone vinden we opmerkelijk. 

En iemand die niet op whatsapp zit is een soort van irritant, omdat je die altijd op een andere manier moet contacteren. En dat betekent dat je die soms niet contacteert, want lastig. 

Het is dan ook het onderwerp van een aantal ongelofelijk dystopische Black Mirror afleveringen. 

Zo zou het weleens het einde van privacy kunnen betekenen. 

Of voor een letterlijke splitsing in onze soort kunnen zorgen. 

En is het spiritueel wijs om je “ziel” te uploaden naar een machine om de dood te slim af te zijn? 

Jonge Michel zou deze vraag met een volmondig “Ja!” hebben beantwoord, maar na meerdere Eindbazen podcasts met een aantal Sjamanen, weet ik dat niet meer zeker.

Energietechnologieën

Van alle Kurweiliaanse technologie pijlers is dit de allerbelangrijkste. 

Voor alle bovenstaande dingen heb je namelijk energie nodig. 

En veel ook. 

Zo kost het maken van een AI gegenereerde afbeelding ongeveer hetzelfde als het volledig opladen van je telefoon. 

En een Smartphone zonder stroom is ook niets meer dan een vierkante frisbee. 

Kurzweil verwachtte doorbraken in hernieuwbare energiebronnen en opslag.

Een van de eerste futuristen die ik interviewde was Maarten Steinbuch

Hij beaamde ook het belang van batterijen en energieopslag. 

Een andere belangrijke energie technologie is kernfusie. 

De meme is dat kernfusie altijd nog tenminste 10 jaar voor ons ligt. 

Amerikaanse wetenschappers slaagden erin om voor de tweede keer netto-energiewinst te bereiken in een fusiereactie

De uitdagingen zijn echter nog steeds aanzienlijk en de weg naar commerciële implementatie van kernfusie als energiebron zal nog decennia van onderzoek en ontwikkeling vereisen. 

Militaire en industriële toepassing: nu er proof of concept is, ongetwijfeld sneller. 

Op het gebied van hernieuwbare energie gaat het vooralsnog boven verwachting goed

Ja, er is nog veel te doen, echter wereldwijd is de capaciteit om hernieuwbare elektriciteit op te wekken sneller gegroeid dan in de afgelopen drie decennia. 

De grootste groei vond plaats in China, gevolgd door Europa, de Verenigde Staten en Brazilië. 

De verwachting is dat hernieuwbare energiebronnen tegen het begin van 2025 kolen zullen inhalen als grootste bron van wereldwijde elektriciteitsopwekking

Space Exploration 

That’s one small step for man, one giant leap for mankind

~ Neil Armstrong

Ruimtevaart wordt door Ray Kurzweil en andere futurologen ook vaak als een cruciale technologie beschouwd, vooral in de context van de lange-termijn overleving en expansie van de mensheid. 

Kurzweil ziet ruimtevaart niet alleen als een middel om nieuwe werelden te verkennen en te koloniseren, maar ook als een essentieel onderdeel van onze toekomstige technologische en evolutionaire ontwikkeling.

Deze mening wordt overigens gedeeld door Elon Musk die van de mensheid zo snel mogelijk een multi-planetary species wil maken. 

De argumentatie is dat de mensheid maar een beperkte mate van tijd heeft zichzelf op andere planeten te installeren en potentieel naar andere sterren te reizen. 

Grondstoffen en zelfs onze zon raken uiteindelijk op. 

NASA schat bijvoorbeeld dat de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter een waarde heeft van ongeveer $700 quintiljoen, wat neerkomt op ongeveer $100 miljard voor elke persoon op aarde.  

AstroForge, een start-up uit Californië kondigde in 2024 twee missies aan om hun ruimtemijnbouwtechnologie te testen. 

In mijn interview met astronaut André Kuipers vertelt hij over de complexiteit en mogelijke consequenties van commerciële ruimtevaart.

Verder heeft NASA ambitieuze plannen.

Een eerste stap zal het koloniseren van de maan zijn, 

NASA streeft ernaar om tegen het einde van dit decennium een basis op de Zuidpool van de Maan te vestigen. 

Het doel van het Artemis Basis Kamp omvat het creëren van een duurzame en strategische aanwezigheid op de Maan

Deep Space Gateway  is NASA’s plan voor een ruimtestation, dat in een baan om de Maan gaat draaien en dienen als een ruimtehaven voor menselijke en robotische verkenning naar de Maan en daarbuiten. 

De Gateway zou de verkenning van de maan vergemakkelijken, experimenten voor langdurige ruimtereizen uitvoeren, en voorbereidingen treffen voor missies naar Mars. 

De planning is om het platform in 2024 in een baan om de maan te krijgen.

Ook China en India zijn druk bezig hun aanwezigheid op de Maan te versterken. 

Er wordt zelfs al hard nagedacht over mogelijke implementaties van Warp technologie, in de vorm van de Alcubierre Warp Drive

Natuurwetten breken blijken lastig, maar niet onmogelijk. Het kost alleen astronomische hoeveelheden energie. 

Hoewel Eric Lentz in 2021 een alternatief voorstelt dat gebruikmaakt van een soliton-gebaseerde space-time bubble, die met hedendaagse energietechnieken gerealiseerd kan worden.

Het feit dat in mijn levensspanne wetenschappers hier serieus mee bezig zijn, is een jongensdroom die uitkomt.

En als kers op de taart bestaat er sinds 2019 onironisch een Space Force. Hun embleem lijkt overigens verdacht veel op een andere insigne die ik ooit ergens een paar keer gezien heb.

De Space Force beheert satellietlanceringen, satellietoperaties en ruimtebewaking, en is verantwoordelijk voor het beschermen van Amerikaanse en geallieerde belangen in de ruimte.

Convergentie van ClarkeTechs 

“Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.” 

~ Arthur C. Clarke

Bijna alle onderwerpen die ik heb besproken in deze tekst zouden 50 jaar geleden absolute Science-Fiction zijn. 

En hoewel een aantal van de dingen die Kurzweil voorspelt bijna magisch lijken, zoals biologische onsterfelijkheid en het breken van de lichtsnelheid, neemt de plausibiliteit met de dag toe. 

De kans dat we het merendeel van deze puzzels kunnen oplossen is niet langer 0%. 

Vooral de hefboomwerking die uitgaat van de convergentie van de technologieën besproken in dit artikel is hetgeen wat mijn hoop – in iets wat in de buurt komt van een singulariteit – opnieuw heeft aangewakkerd. 

Convergentie is het proces waarbij afzonderlijke technologische domeinen samensmelten en elkaar wederzijds versterken. 

Dit leidt tot de exponentiële vooruitgang en transformaties die Kurzweil voorspelt. 

Dit verschijnsel gaat verder dan simpelweg “samenkomen”; het is een synergetische integratie waarbij het geheel meer is dan de som der delen.

In het geval van AI en computerhardware, illustreert deze dynamiek perfect deze convergentie. 

AI-algoritmes vereisen geavanceerde, krachtige computers om efficiënt te functioneren.

Naarmate AI-technologieën evolueren, worden ze in staat gesteld om zelf bij te dragen aan het ontwerp en de optimalisatie van nieuwe hardware. 

Dit leidt tot een versnellende feedbackloop: betere hardware verbetert de capaciteit van AI, en geavanceerdere AI ontwerpt op zijn beurt weer efficiëntere hardware.

Dit proces kan worden gezien als een zichzelf versnellende, opwaartse spiraal van innovatie. 

Elke vooruitgang in een veld leidt tot verbeteringen in het andere, wat weer leidt tot verdere vooruitgang in het eerste veld, enzovoort. 

Een ander voorbeeld van convergentie is te zien in de integratie van biotechnologie en informatietechnologie. AI en machine learning worden steeds vaker ingezet om complexe biologische processen te analyseren, wat leidt tot versnelde ontdekkingen in genetica en geneeskunde. 

Tegelijkertijd inspireren biologische processen nieuwe computer technologieën, zoals neurale netwerken, die gebaseerd zijn op de werking van het menselijk brein.

De uitdaging en tegelijkertijd de kracht van deze convergentie ligt in het vermogen om multidisciplinaire kennis te integreren en toe te passen op manieren die vroeger ondenkbaar waren. 

De drie wetten van Clarke, geformuleerd door de sciencefiction auteur Arthur C. Clarke, zijn een goede manier om hierover na te denken:

Eerste Wet van Clarke 

Als een vooraanstaande, maar oudere wetenschapper zegt dat iets mogelijk is, heeft hij vrijwel zeker gelijk. Wanneer hij zegt dat iets onmogelijk is, heeft hij waarschijnlijk ongelijk.

Tweede Wet van Clarke 

De enige manier om de grenzen van het mogelijke te ontdekken, is om je een beetje verder in het onmogelijke te wagen.

Derde Wet van Clarke 

Elke voldoende geavanceerde technologie is niet te onderscheiden van magie.

Vooral de derde wet is een belangrijke voor de leek. 

Het feit dat jij het niet kunt bedenken hoe iets zou moeten werken, wil niet zeggen dat het niet kan. 

“Een A.I. zal nooit zelfbewust kunnen worden!” 

Nee, met die houding zeker niet. 

Dingen lijken vaak onmogelijk, tot ze gedaan zijn.  

Zo’n onmogelijk lijkende technologie wordt ook wel ClarkeTech genoemd. 

De term wordt gebruikt om technologieën te beschrijven die zo ver verwijderd zijn van onze huidige technologische mogelijkheden dat ze onvoorstelbaar of onrealistisch lijken.

Clarke Tech kan bijvoorbeeld verwijzen naar hyper geavanceerde ruimtevaarttechnologie, quantumcomputers die onvoorstelbare berekeningen kunnen uitvoeren, kunstmatige intelligentie die verder gaat dan onze wildste dromen, of elke andere vorm van technologie die zo geavanceerd is dat het onze huidige begrip van wetenschap en technologie overstijgt.

Stel je voor, je bent een Neanderthaler, die nog niet eens het wiel heeft uitgevonden. 

En die geef je een kleine rondleiding door je huis.  

In zijn ogen ben je een absolute tovenaar. 

En dat mogen we nooit vergeten.

Laatste blogberichten

The Future is now, old man
Boek Michel als spreker
Blog overzicht
Michel heeft mij in 42 minuten weten te vermaken en inspireren met zijn blik op onze (AI) toekomst. Met enthousiasme, een knipoog naar hoe wij dromen over technologie, humor, maar ook een serieuzere kant. Ook mijn IT collega's vonden Michel erg leuk, dus dank daarvoor!
- Amanda De Jong
Energiek, Enthousiast, Motiverend, Resultaat- En Doelgericht…
-

Michel Vos boeken als spreker?

Neem vrijblijvend contact op voor beschikbaarheid en prijzen

Neem contact op

Volg Michel Vos

© 2024 - Michel Vos en sprekersbureau Quality Bookings